Πρακτικά Ημερίδων

Ημερίδα για τον Α΄ΠΠ: «Ο μεγάλος πόλεμος» 22/02/2019

/
Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της ημερίδας…

«Η Κλειώ πάει σχολείο II» 1-2/11/2019

/
Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της διημερίδας…