ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο.Ι.Ε.Ε.) 

ASSOCIATON FOR HISTORY EDUCATION IN GREECE (A.H.E-G.)

Ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) / Association for History Education in Greece (A.H.Ed.G) είναι μια επιστημονική ένωση που ιδρύθηκε το 2018 από 50 μέλη – εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν την ιστορική εκπαίδευση.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η επιστημονική συνεργασία και συμμετοχή σε ερευνητικά διακρατικά προγράμματα, καθώς και ο διάλογος στην Ελλάδα και διεθνώς για την προώθηση των αρχών και μεθόδων της ιστορικής έρευνας και της διδασκαλίας της ιστορίας και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Ο Όμιλος απευθύνεται σε Έλληνες επιστήμονες εκπαιδευτικούς και ερευνητές, που ασχολούνται με την έρευνα στην ευρεία περιοχή της Ιστορίας με έμφαση στη Διδασκαλία της Ιστορίας και που ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες ιστορικής κατανόησης και μάθησης, τις επιδράσεις της Δημόσιας Ιστορίας, για την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και πρακτικών που στοχεύουν στον ιστορικό γραμματισμό των μαθητών, καθώς και όσους διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η δράση μας

Ο Όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει τη δράση του συγκροτημένα, και έχει γίνει αποδεκτός ως μέλος στη EUROCLIO (European Association of History Education) από τον Απρίλιο 2018.

Η πρώτη επιστημονική διημερίδα του Ομίλου, με θέμα: «Η Κλειώ πάει σχολείο. Η διδασκαλία της ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική», πραγματοποιείται στις 9 και 10  Νοεμβρίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στη στήλη «Νέα – Ανακοινώσεις».

Οργανωτική Δομή της Ο.Ι.Ε.Ε. / A.H.E.G

  • Γενική Συνέλευση
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ελεγκτική Επιτροπή

Πιστεύουμε ότι εκφράζουμε και εκπροσωπούμε πολύ περισσότερους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, γι’ αυτό και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει τις δράσεις μας και να μας ενισχύσει με την παρουσία του.