Η διδασκαλία της ιστορίας στο ελληνικό σχολείο. Παρουσίαση σε Φινλανδούς εκπαιδευτικούς

Finnish Institute - Teaching History in Greek schools- 2024

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Παρουσίαση σε Φινλανδούς εκπαιδευτικούς

The Greek Educational System

Λογοτεχνία και Ζωή, εργαστήριο

Το υλικό του εργαστηρίου  που ετοίμασαν οι Γιούλη Χρονοπούλου και η Μαρία Φραγκουλάκη και  υλοποιήθηκε σε ημερίδα στο πλαίσιο της προγράμματος “Προσεγγίζοντας την εμπειρία της μετανάστευσης: Οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα. Ιστορία, Εκπαίδευση, στις 4 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα.

Λογοτεχνία και Ζωή

Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821

Ο τόμος αυτός αποτελεί έναν Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό που επιθυμεί να αναπτύξει με τους μαθητές του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821» είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στο Ίδρυμα Λαμπράκη στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), ώστε να υλοποιηθεί στα σχολεία της Ελλάδας. Αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η σε βάθος διαπραγμάτευση ιστορικών ερωτημάτων που συνδέονται με τη σχολική αφήγηση για την Επανάσταση του 1821, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξή της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προβλέπει την υλοποίηση οργανωμένων εκπαιδευτικών δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας (debates) για την Επανάσταση του 1821, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών της ρητορικής στην εκπαίδευση.

 

Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας

 

 

Μαθαίνοντας να διαφωνούμε, Οδηγός Εκπαιδευτικού

Ο παρών οδηγός για εκπαιδευτικούς έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνουμε να διαφωνούμε» που χρηματοδοτείται από το EUROCLIO Erasmus+. Δημιουργήθηκε για να στηρίξει τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του διαλόγου, της συζήτησης και της αντιλογίας με επιχειρηματολογία στην τάξη στις περιπτώσεις στις οποίες το θέμα μπορεί να είναι (ή να μην είναι) ευαίσθητο και αμφιλεγόμενο. Ο οδηγός αποτελείται από τρία μέρη. Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση του προγράμματος και θέτει  σε συγκεκριμένο πλαίσιο τον λόγο για τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται διάλογος, συζήτηση και αντιλογία με επιχειρηματολογία (ΔΣΑ) στην τάξη. Παρουσιάζονται ορισμοί που αφορούν το πρόγραμμα και εξηγείται με σαφήνεια το πώς χρησιμοποιούνται σε αυτό. Οι ορισμοί  περιλαμβάνουν όρους όπως:  διάλογος, συζήτηση, αντιλογία με επιχειρηματολογία, απόψεις,  ικανότητες με ιδιαίτερη έμφαση  στις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την  ιδιότητα του πολίτη. Το Β’ Μέρος είναι ο Οδηγός Διδασκαλίας και το Γ’ Μέρος είναι ο Οδηγός Αξιολόγησης. Αυτά τα δύο μέρη λειτουργούν συμπληρωματικά και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού.

[pdf-embedder url=”https://w[pdf-embedder url=”https://www.aheg.gr/wp-content/uploads/2022/09/ΚΣ-ΠΠ-Learning-to-Disagree-Teachers-Guide-Greek-

Αλεξάνδρα Κανέλλου, Bάλια Παπαγιάννη,Οι Έλληνες έμποροι και η προετοιμασία της Επανάστασης του 1821